top of page

Rainer Maria Rilke Das Marien-Leben. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met

titeletiket. 32 p. Insel-Bücherei 43. Ruggetje iets beschadigd en verbruind.
– Martin Luther Geistliche Lieder. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met titeletiket en

omslag van kristalpapier. 66 p. Elfde-vijftiende duizendtal. Insel-Bücherei 144. Ruggetje iets verbruind. – Ostpreußisches Tagenbuch. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met titeletiket. 104 p.

Tweede oplage, elfde-vijftiende duizendtal. Insel-Bücherei 176. Ruggetje iets verbruind.
– Li-tai-pe Nachdichtungen von Klabund. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met

titeletiket en omslag van kristalpapier. 48 p. Insel-Bücherei 201. Ruggetje verbruind.

– Jan van Ruisbroeck Das Buch von den zwölf Beghinen. Aus dem Flämischen von Friedrich Markus Huebner. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met titeletiket. 60 p. Insel-Bücherei 206. Ruggetje onderaan los.

– Gottfried Keller Gedichte. Ausgewählt und eingeleitet von Albert Köster. Leipzig: Insel, 1922. 185 x 123 mm. Karton met titeletiket en omslag van kristalpapier. 84 p. Insel-Bücherei 320.

– Rainer Maria Rilke Briefe an einen jungen Dichter. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met titeletiket. 56 p. Insel-Bücherei 406. Iets scheefgelezen.

 

Ex bibliotheca Hélène Swarth (1859-1941).

 

Deze zeven Insel-boekjes behoorden alle toe aan de dichteres Hélène Swarth, die ze op zeker moment (mogelijk aan het eind van haar leven) weggaf. In vijf exemplaren heeft zij haar adresstempel gezet, een exemplaar is gesigneerd. Zes exemplaren hebben een handgeschreven opdracht van Swarth aan haar vriendin ‘Willy’: ‘Voor mijn lieve Willy’ of ‘Voor Willy | van | Hélène Swarth’.

Zeven opdrachtexemplaren van Hélène Swarth

€0.00Price
    bottom of page