top of page

Boudewijn Büch  ‘In vriendschap’. De verzameling Büch van Ger Kleis (2). Twee opdrachtexemplaren, drie leesexemplaren, een typoscript, een originele zwart-witfoto en drie naslagwerken. Deels met gebruikssporen.

 

Meesterdrukker Gerrit Kleis leerde Boudewijn Büch in het voorjaar van 1979 kennen en volgens Kleis was het meteen duidelijk dat zij veel voor elkaar zouden kunnen betekenen. De dichter Büch vond in Kleis, de idealistische uitgever van Sub Signo Libelli, een inspirerende vriend, die met plezier Büchs poëzie in de mooiste bibliofiele uitgaven verwerkte. Kleis voegde aan zijn fonds een auteur toe die een oprechte belangstelling had voor typografie. In de jaren tachtig trok Büch zich vaak uit Amsterdam terug om aan de keukentafel van Kleis gedichten te schrijven, die vervolgens in de kleine drukkerij meteen uit loden letters werden gezet. Kleis ontwierp ook briefpapier voor zijn vriend, gezet uit de Neue Hammer Unziale en gedrukt in diens lievelingskleur blauw. Bijna wekelijks voerden Kleis en Büch lange, nachtelijke telefoongesprekken.

 

Uniek in deze collectie is een op blauw papier getypte versie van Büchs gedicht ‘Poëtische typografie’, dat volgens Kleis de kopij van de gelijknamige SSL-uitgave was. Zeer sprekend is de originele zwart-witfoto van een bellende Büch, op de achterzijde voorzien van het stempel van fotograaf Klaas Koppe en de datum ’14 maart 1979’.

 

In Büchs eerste reisboek Eilanden (1981) zette de auteur twee jaar na dato deze fraaie opdracht: ‘Voor Ger – meesterdrukker | vanwege de secr.-penningmeester | der Stichting Geesbrugger | Bijdragen c.v. | 9 sept. 1983 Amsterdam/Geesbrug | boudewijn*’. De titelpagina van Bibliotheken (1984) signeerde Büch als volgt: ‘voor Ger, mijn lieve | vriend van blz. 20 | Amsterdam 20 IX 1984 | boudewijn’.

 

De leesexemplaren in deze collectie zijn een ongenummerd, ongesigneerd luxe-exemplaar van Büchs Verzamelde gedichten (1995) met een handgeschreven notitie van Kleis, d.d. 10 oktober 1995, onder het colofon; een ingenaaid exemplaar van dezelfde titel met op de Franse titel de aantekening: ‘Gerrit Kleis | gekregen van | E. Braches’; Een boekenkast op reis (1999) met een liefdevolle vermelding van Kleis op pagina 118.

 

De naslagwerken zijn Kleis’ exemplaar van de luxe uitgave van The Library of Boudewijn Büch (nummer 33 van 250 exemplaren), Pakhuis Büch (2006) met een vriendelijke opdracht van auteur Menno Voskuil en ‘Doch gedenk steeds Uwe Majesteit’ (2003) met opdracht en aanbiedingsbrief van auteur Hans Hafkamp.

Typoscript, foto, opdrachtexemplaren

€0.00Price
    bottom of page