top of page

Drs. P, Adriaan van Dis, Paul Lemmens, Robert Long & Kees Stip  Van voeten en schoenen. (Samengesteld en toegelicht door Paul Sars en Cees van der Pluijm).

 

(Nijmegen: Grol B.V. orthopedische schoenen, 1989). 315 x 224 mm. Zeven vouwbladen in kartonnen doos met etiket op deksel. Gedrukt in een beperkte oplage. Geïllustreerd met zwart-witfoto’s. Eerste druk. Doos iets gebutst.

 

Curieuze uitgave: Sars en Van der Pluijm, van Literair Agentschap PPS, vroegen vijf dichters om een nieuw gedicht over voeten en/of schoenen om vervolgens hun voeten en ‘gekwelde hoofden’ te fotograferen.

 

Van Drs. P (schoenmaat 41) staat hierin het vers ‘De voet’, gevolgd door een veertienregelige voetnoot op rijm. Adriaan van Dis (schoenmaat 46) leverde een concreet gedicht, dat werd afgedrukt in facsimile van zijn handschrift.

 

Met het visitekaartje van Sars en Van der Pluijm, op de achterzijde beschreven door Sars: ‘Geachte heer Van Kooten, | Aangezien u, zoals in de toelichting | wordt vermeld, geen bijdrage heeft | geleverd, stuur ik u een present- | exemplaar’. Dit schaarse item is inderdaad afkomstig van Kees van Kooten.

Schoenendoos vol poëzie van Drs. P, Robert Long en Adriaan van Dis

€0.00Price
    bottom of page