top of page

[William Shakespeare]  Hamlet, Treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere Ducis door Ambrosius Justus Zubli.

 

Amsterdam: ‘By J. Helders en A. Mars, in de Nes’, 1786. 193 x 129 mm. Halflinnen met met marmerpapier beklede platten en linnen hoekjes. (2), (2), 74, (2) p. Eerste druk. Band met gebruikssporen. Binnenwerk hier en daar vlekkig. Buitenmarge titelpagina verbruind. Laatste blad (p. 75-76) met ‘Zinhinderende drukfeil’ en gesigneerde uitgeversverklaring ontbreekt.

 

Een zeer vroege Nederlandse Hamlet, zij het een ‘surrogaat-Shakespeare’ (Leek).

 

Ambrosius Justus Zubli (1751-1820) was een Nederlands dichter, vertaler en volksvertegenwoordiger. Hij vertaalde Shakespeare’s tragedie naar de nogal vrije Franse bewerking van Jean-François Ducis (1733-1816), die het Engels niet beheersde en zich voor zijn Hamlet (1769) weer baseerde op eerdere Franse bewerkingen.

 

Robert H. Leek stelt in zijn Shakespeare in Nederland (1988):

 

‘De Franse Hamlet telt slechts acht personen, waarvan er vier van geen dramatisch belang zijn, aangezien zij alleen maar als praatpalen voor de hoofdfiguren dienst doen’.

 

Deze Nederlandse bewerking is zo beknopt dat zelfs de beroemde regel ‘To be, or not to be, that is the question’ het niet heeft gehaald. Toch was de Ducis-Zubli-Hamlet tot ver in de negentiende eeuw bij toneelopvoeringen hier te lande de standaard.

Rare Dutch Hamlet from 1786

€250.00Price
    bottom of page