L.M. Hermans  De Spiegel der Waarheid. Moderne moralisatiën over Liefde, Prostitutie en Huwelijk.

 

Deventer: G.J. Lankkamp, [ca. 1904]. 198 x 132 mm. Geniet en gelijmd. 120 p. ‘Tweede, Goedkoope Uitgave’. Scheefgelezen. Twee katernen los. Beetje roest.

 

Interessante, persoonlijke opstellen van Louis Maximiliaan Hermans (1861-1943) over prostitutie, huwelijk en scheiding. Hermans heeft voor zijn tijd moderne opvattingen. Hij ziet hoegenaamd geen verschil tussen ‘het verkoopen van vrouwenvleesch om er de lusten aan te koelen’ en ‘het af te beulen voor het fabriceeren van ellendig prullenwerk’.

Moderne opvattingen over huwelijk en prostitutie

€30.00Price

  CHAMBER OF COMMERCE  73792640

  VAT  NL002164220B81
  IBAN NL08TRIO0379619288

  General Terms

  Privacy Statement


  © 2021 Artistiek Bureau