top of page

(Ab Visser)  Archief van Ab Visser-verzamelaar A.J. Scheffer. Ca. 1978-1992. Twee multomappen. Ca. 120 bladen (deels fotokopie). Recto en soms verso.

 

Archief van de Groningse verzamelaar A.J. (Dries) Scheffer, die zich inspande om alle afzonderlijke publicaties van Ab Visser te bemachtigen.

 

De eerste map bevat een kopie van de in eigen beheer uitgegeven bibliografie van Ab Visser door Marcus van der Heide (1978), een uitdraai van een Visser-bibliografie door Kees Thomassen (1992), vele door Scheffer met de hand geschreven zoeklijsten en bibliografische overzichten, en enige correspondentie.

 

In de tweede multomap zitten (kopieën van) knipsels van recensies van en interviews met Ab Visser.

De correspondentie bestaat onder meer uit een brief van de VPRO aan Scheffer en vier originele brieven van Ferdinand Langen aan Scheffer. Daaruit blijkt dat Scheffer enkele zeldzame boeken en opdrachtexemplaren van Langen heeft mogen ontvangen: ‘Verder sluit ik voor u een gedichtenbundeltje van Ab Visser in dat zeker nog niet in uw bezit is. Ab (of zijn vrouw Edith) heeft het maar in een paar exemplaren voor zijn vrienden getypt [= Portretten in focus]. […] Over geld praten we niet. Ik waardeer uw belangstelling voor een oude, dierbare vriend van mij daarvoor te zeer.’ Van Scheffers eigen brieven zijn handgeschreven concepten of fotokopieën overgeleverd.

 

De verzamelaar aan het werk.

Archief van een verzamelaar

€0.00Price
    bottom of page